Bakterije

BAKTERIJE Predstavlja tečni inokulum korisnih zemljišnih mikroorganizama i njihovih metabolita namenjen organskoj i konvencionalnoj poljoprivrednoj proizvodnji za sve gajene kulture. Mikroorganizmi stimulatori rasta i mobilizatori hranljivih elemenata.

  • Sastav: Bacillus subtilis (min. 107), Saccharomyces sp. (min. 106) Glavna uloga korisnih mikroorganizama je kolonizacija korena i stvaranje gotovo neprobojne zaštitne barijere (biofilm). U njemu se prirodno sintetišu razni metaboliti koji imaju aktivaciono, stimulativno i zaštitno dejstvo. Ovde spadaju fitohormoni (auksini, giberalini i citokinini), aminokiseline, vitamini, enzimi, antibiotici i mnoga druga jedinjenja, koja biljci nakon usvajanja praktično daju raketno gorivo neophodno za zdrav razvoj i formiranje prinosa najvišeg kvaliteta. Istovremeno dolazi do aktivacije odbrambenog sistema biljke, koji zajedno sa mikroorganizmima iz preparata formira izuzetno izdržljiv antimikrobni štit, otporan na napade patogena. Ukoliko je moguće, najbolji način primene Bakterija je istovremeno preko lista i korena. Da sve krene kako treba počnite od semena.
  • Mobilizacija vezanih elemenata (P, Fe, Mn, Zn, N) Jedna od glavnih uloga Bakterija u zemljištu je da vezana i teško rastvorljiva jedinjenja ponovo učine dostupnim za biljke. Tako na primer 70% fosfora i kalijuma bude vezano u nerastvroljive oblike i taj procenat se stalno povećava. Bakterije, iz zemljišta biljkama obezbede 30-40 kg fosfora po hektaru, 60-80% magnezijuma i gvožđa, i oko 20-30% cinka, od ukupnih potreba. Pored navedenog, Bakterije dovode i do vezivanja teških metala iz vode i zemljišta (Cu2+, Ni2+, Zn2+, Cd2+ i Cr3+) procesom flokulacije.
  • Bakterije su organski mikrobiološki preparat koji nije štetan po zdravlje i okolinu. Koristi se u organskoj i konvencionalnoj poljoprivredi. Nema karencu, a radna karenca je do sušenja depozita. Bakterije daju život i popravljaju kvalitet zemljišta, razgrađuju žetvene ostatke, vezuju teške metale, smanjuju brojnost patogena u polju i ubrzavaju razlaganje hemijskih preparata. Uz primenu pesticida i veštačkih đubriva, obavezno mislite na zdravlje i dodajte Bakterije.
  • Mehanizmi delovanja korisnih zemljišnih mikroorganizama su veoma raznovrsni. Osnovna uloga je da biljkama sa kojima žive u zajednici (simbioza), obezbede najpogodnije uslove za razvoj i zaštite ih od bolesti. Zauzvrat biljka putem korena daje hranu potrebnu za njihov opstanak i razmnožavanje. Dodavanjem preparata Bakterije, mi povećavamo brojnost korisnih mikroorganizama u zemljištu, čime stimulišemo razvoj biljke i štitimo je od prodora štetnih mikroorganizama. Nakon primene Bakterija, broj korisnih mikroorganizama u zemljištu se naglo povećava, ali i smanjuje tokom vremena, jer biljka nije u mogućnosti da obezbedi dovoljno hrane za sve. Nakon smanjenja brojnosti, otvara se prostor za razvoj štetnih mikroorganizama, čiji je cilj da unište biljku. Iz tog razloga, Bakterije je potrebno redovno dodavati najkasnije na 28 dana, a optimalno na 21 dan. Ukoliko postoje sistemi za navodnjavanje ili orošavanje, moguća je svakodnevna primena Bakterija u malim koncentracijama, radi održavanja brojnosti i kompeticije.

  • Gajenje na svim tipovima zemljišta i supstrata: Bakterije se mogu primenjivati na svim tipovima zemljišta i supstrata. Trpe izuzetno visoku zaslanjenost, pa je preparat moguće koristiti i u svrhe popravke kvaliteta zemljišta. Preradom organske i neorganske materije Bakterije obezbeđuju dobru rastresitost i aeraciju zemljišta, što je preduslov za zdrav i jak koren. Odlični rezultati se postižu u zatvorenim i otvorenim hidroponskim sistemima, gde Bakterije znatno utiču na usvajanje rastvorenih elemenata i smanjenje broja patogena.
  • Delovanje zemljišta kao supstrata na biljke zasnovano je na mikrobiološkoj aktivnosti, gde humus kao krajnji proizvod razlaganja ima sve što je potrebno za održavanje života. Vrlo kompleksna i još uvek u potpunosti ne istražena supstanca, humus najvećim delom nastaje usled delovanja mikroorganizama. Upotrebom hemijskih proizvoda, svesno se uništavaju korisni mikroorganizmi: zbog toga je takođe, svesno, potrebno sa svakom primenom hemije dodati život. Preparat Bakterije doprinosi ubrzanoj razgradnji štetnih i hemijskih jedinjenja i vezivanju teških metala, čuvajući zemljište i zdravlje hrane koju jedemo. Život ne mora biti vidljiv da bi imao cenu, a to nam mikroorganizmi svakodnevno i dokazuju.
  • Antimikrobno delovanje Korisni mikroorganizmi stvaraju prirodnu zaštitu oko biljaka i konstantno se odupiru širokom spektru patogena iz rodova Alternaria, Aspergilus, Botrytis, Entomosporium, Erwinia, Erysiphe, Fusarium, Phytophthora, Podosphaera, Pseudomonas, Pythium, Sclerotinia, Xanthomonas i drugih. Da bi došlo do ostvarenja infekcije, brojnost patogena mora da poraste. Redovnim dodavanjem preparata Bakterije pored ostalog održava se i brojčana prednost korisnih mikroorganizama i time sprečava širenje patogena. Veoma je važno čišćenje zemljišta za sledeću godinu, zbog čega se savetuje primena Bakterija i na žetvenim ostacima. Mešanje Bakterija sa drugim preparatima
  • Bakterije se mogu mešati sa većinom pesticida i đubriva, a ne smeju se mešati sa proizvodima jako kisele i alkalne reakcije, organskim rastvaračima i oksidativnim sredstvima. Bakterije smanjuju mogućnost stvaranja rezistentnosti patogena, ali se u vezi sa tim preporučuje i primena pesticida sa različitim mehanizmom delovanja. Primena Bakterija
  • Upotreba i doze: Bakterije se primenjuju u svim razvojnim fazama, samostalno, ili sa redovnim tretmanima ishrane i zaštite. Dobro promućkati pre upotrbe i intenzivno mešati u punom rezervoaru sa kompatibilnim proizvodima. Bakterije se u rezervoar dodaju nakon ubacivanja svih preparata. Proizvod ne zapušava dizne. Tretman semena: (0.25 - 0.5%) 2.5 – 5 ml Bakterija na 1 lit. vode (prskati ili kratko potopiti u rastvor); Tretman rasada: (0.25%) 2.5 ml Bakterija na 1 lit. vode (2-4 puta nedeljno); Konstantna primena i raspršivanje: 10 ml Bakterija na 100 lit. vode; Ratarske kulture: 2-3 lit./ha; Povrtarske kulture: 2-4 lit./ha; Voćarske kulture: 2-5 lit./ha, (drvenasto voće u punom rodu 5 lit./ha); Cveće: (0,5-1%) 50-100 ml Bakterija na 10 lit. vode; Razlaganje biljnih ostataka posle žetve i smanjenje inokuluma patogena u polju: 3-4 lit./ha; Primena sistemom kap po kap: 0.5-1 ml Bakterija na 1m2 (na svakih 10-14 dana); Zatvoreni hidroponski sistemi: 10 ml Bakterija na 40 lit. vode (čišćenje rezervoara na 7 dana); Bakterije se optimalno primenjuju na svake 3 nedelje (21 dan). Kada uslovi jako pogoduju razvoju bolesti, tretmani mogu da se izvode preventivno na 7-10 dana, uz dodatak od 1-2 lit. na osnovnu dozu. Napomena: Prilikom primene preparata savetuje se upotreba HTZ opreme. Najpogodnija temperatura vode za rastvaranje 15-25 ̊C. Rok upotrebe: 2 godine neotpakovan, pri pravilnom skladištenju (čuvati na suvom i tamnom mestu na temperaturi od +5 do +25 ̊C).