Svoje uzorke poljoprivrednog zemljišta možete predati u prostorijama agro consultinga koje se nalaze na Trgu oslobođenja broj 16 u zgradi stare pošte svakog radnog dana od 8 do 4.

    Uzorici se uzimaju

    • 1. Za višegodišnje zasade sa dubine od 30 do 60 cm
    • 2. Za jednogodišnje zasade sa dubine do 30 cm(u ovu grupu spadaju maline i kupine)

    Uzorke zemljišta uzimate sa vise različitih lokacija na parceli promešate i spakujete u kesu količinu od približno jedan kilogram.