Agro conuslting 037

je kompanija čiji je osnovni cilj pružanje konsalting usluga visokog kvaliteta iz oblasti poljoprivrede i ruralnog razvoja, organske poljoprivredne proizvodnje, zaštite životne sredine, upravljanja investicijama i menadžmentom poslovanja u preduzecima, a sve u cilju unapređenja poslovanja naših klijenata i povećanja njihove konkurentnosti na tržištu

Poseban segment poslovanja naše kompanije su pružanje usluga u oblasti subvencija i podsticaja Ministarstva poljoprivrede Republike Srbije kao i pred-pristupnih fondova EU u svim oblastima koje pokrivaju raspoloživi fondovi, kao i usluge koje su vezane za usaglašavanje poslovanja sa EU standardima.

Posebno smo posvećeni iskorišćavanju mogućnosti i rešavanju izazova koji predstoje našim klijentima u procesu pridruživanja Evropskoj Uniji,usaglašavanje poslovanja sa zakonskom i podzakonskom regulativom Republike Srbije, praćenje i anticipiranje promena u Evropskoj Uniji .

Stručnjaka naše kompanije ima dugogodišnja potvrdena praktična iskustva kako u realizaciji projekata na nivou Republike Srbije, tako i na međunarodnim projektima.

Deo našeg tima stručnjaka je radio u državnim institucijama u oblasti poljoprivrede i zaštite životne sredine kao i u najvecim kompanijama Agro sektora Srbije čime se u velikoj meri potvrduje posvećenost naše kompanije da svojim klijentima pruži vrhunski kvalitet usluga.

✯ Ciljevi naseg poslovanja ✯

⚫ Konsultantske usluge u oblasti poljoprivrede i ruralnog razvoja

⚫ Konsultantske usluge iz oblasti Organske poljoprivredne proizvodnje

⚫ Konsultantske usluge iz oblasti Organske poljoprivredne proizvodnje

⚫ Konsultantske usluge u oblasti zaštite životne sredine (uz poseban osvrt na obnovljive izvore energije)

⚫ Posredovanje u prodaji i kupovini poljoprivrednog zemljišta

⚫ EU fondova i EU standarda

⚫ Investicije i menadzment poslovanja

⚫ Izrada strateških dokumenata (strategije, studije, investicioni programi, akcioni planovi, planovi razvoja i sl.)

⚫ Priprema i realizacija svih tipova investicija u oblasti poljoprivrede, ruralnog razvoja, zaštite životne sredine i obnovljivih izvora energije

⚫ Pružanje savetodavnih usluga domaćim i stranim investitorima (pravni okvir poslovanja, pronalazak lokacija za investicije, pronalazak poslovnih partnera, priprema i realizacije kompletne investicije u Srbiji i sl.)

⚫ Priprema i izrada poslovnih (biznis) planova

⚫ Razvoj partnerstva između privatnog i javnog sektora

⚫ Uspostavljanje najoptimalnijeg sistema finansiranja investicija (mogućnost iskorišćenja povoljnih kreditnih sredstava, subvencija države, konkurisanje kod međunarodnih organizacija i pred-pristupnih fondova EU)

⚫ Izrada i uspostavljanje poslovnih procesa

⚫ Reinžinjering poslovnih procesa

⚫ Pružanje menadžment usluga u poljoprivredno-prehrambenim preduzecima

⚫ Priprema, realizacija i monitoring projekata finansiranih iz EU fondova

⚫ Edukacija poljoprivrednih proizvođača

⚫ Organizovanje Seminara i Stručnih skupova na temu poljoprivrede, ekologije i ruralnog razvoja

Poslednja Obaveštenja

Jesenji radovi u voćnjaku

Za voćare u zasadima uvek ima posla. Nakon berbe plodova zasade je potrebno očistiti od polomljenih, oštećenih, bolesnih i suvih grana, mumificiranih plodova, opalog lišća , uspraviti i povezati popadale lastare .

Procitaj više »

Pravilna obrada zemljišta je izuzetno značajna jer ona treba da održi i popravi njegovu strukturu, fizičko-hemijska i mikrobiološka svojstva. To je posebno važno u intenzivnoj proizvodnji, gdje se smenjuje više kultura u toku godine

Procitaj više »