Zeolit

U poljoprivredi prirodni zeoliti se primenjuju u povrtarstvu i ratarstvu za povećanje plodnosti zemlje, povećanje roda poljoprivrednih kultura, sniženje troškova za proizvodnju poljoprivrednih prozivoda,kao mineralni i organomineralni supstrat koji služi kao dodatak za gajenje povrća, u sastav đubriva sa ciljem povećanja njihove efektivnosti i dužine dejstva, kao nosioci i aktivatori dejstva herbicida, preparata za stimulaciju rasta itd. Uticaj zeolita na povećanje nivoa roda u povrtarstvu i ratarstvu:

                                                                        

 • - Pšenica: 6-15% a ponekad i do 20%
 • - Ječam: 5-15%
 • - Pirinač: do 23%
 • - Kukuruz, proso, lucerka, zelena masa ovsa... : 20-26%
 • - Krompir: do 12%
 • - Šargarepa: do 63%
 • - Plavi paradajz: 19-55%
 • - Rotkva: do 20%

 • Kod gajenja žitarica prirodni zeolit se koristi u kombinaciji sa NPK đubrivom a količina dodatog zeolita iznosi od 0.2-10 t/ha. Pri gajenju povrtarskih kultura prirodni zeolit se koristi u kombinaciji sa organskim đubrivom (stajnjakom), a udeo zeolita u ovoj organo-mineralnoj smesi iznosi od 30-50%.
 • Veliki značaj ima kod visoke pH vrednosti u plasteničkoj proizvodnji.
 • Predlažu se dva načina primene zeolita kod čuvanja povrća, voća i prehrambenih prizvoda :
 • - prvi je zasipanje, zaprašivanje povrća i voća zeolitima ili njihovo dodavanje u propustljivim ambalažama
 • - drugi način je da se zeoliti uvode kao punitelji u materijale za pakovanje i ambalažu.
 • Zeoliti kod čuvanja povrća, voća i raznih produkata regulišu atmosferu, snižavaju vlažnost vazduha, u nekom stepenu ublažavaju kolebanje temperature, apsorbuju i dezaktiviraju fermente i druge materijale izdvojene sa bakterijama koje ubrzavaju proces truljenja. Zeoliti se mogu zasićavati protiv bakteriološkim i drugim materijalima, koji su sposobni za čuvanje proizvoda i kvaliteta.
 • Primer: U nepovoljnim uslovima gde je vlažnost 100% kroz osam meseci šteta oštećenja krompira, obrađenog zeolitima (frakcije do 1 mm) bio je 2-3 puta manji nego netretiranog. U skladištenje voća , povrća i ratarskih kultura,za ljudsku upotrebu, medicini, proizvodnji kiseonika, nafte u korišćenju sunčeve energije u neutralisanju radioaktivnog otpada u proizvodnji nafte i gasifikaciji uglja ( kamen, granulat: 0; 1-2 ; 3-4 i prah).